ZOBACZ NASZE FILMY

I ĆWICZ RAZEM Z NAMI!

Kurs Trenera Personalnego bez żadnych wcześniejszych uprawnień np. Instruktora Kulturystyki!

Akademia Instruktorów Sportu S4 to najlepsza kadra szkoleniowców, indywidualne podejście, najniższe ceny i bardzo wysoka jakość!

Akademia Instruktorów Sportu S4 to nowoczesna szkoła trenerów. Uczymy zarówno klasycznych metod kulturystycznych jak i nowoczesnych form treningu funkcjonalnego i treningu personalnego. Każdy nasz absolwent otrzymuje tytuł – instruktor rekreacji ruchowej i legitymację instruktora rekreacji ruchowej. Prowadzimy kursy instruktora siłowni i trenera osobistego, a także kurs trenera fitness. Każdy nasz kurs instruktorski kończy się egzaminem co daje gwarancję profesjonalizmu naszych absolwentów. Kurs fitness obejmuje podstawy pracy z ludźmi, muzyką oraz wiedzę teoretyczną dotyczącą układania zajęć grupowych. Kurs instruktor siłowni uczy podstaw pracy trenera siłowni oraz układania diet kulturystycznych masowych jak i redukcyjnych. Szkolenie trener personalny daje kompleksową wiedzę na temat treningu kulturystycznego, funkcjonalnego, uczy pracy z ludźmi oraz układania diet specjalnie skrojonych pod klientów trenera osobistego. Wszystkie szkolenia odbywają się w Fitness Club S4 Warszawa. Uprawnienia uzyskane po kursie instruktora rekreacji ruchowej Nasze kursy instruktorskie kończy wydanie legitymacji instruktora rekreacji ruchowej o specjalności instruktor fitness, lub instruktor siłowni. Uprawnienia zawodowe zdobyte tym sposobem są zgodne z USTAWĄ O SPORCIE (Dz. U. Nr 127, poz. 857) oraz ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz.U. Nr 82 z dnia 17 maja 2010 r., poz. 537).
Kurs fitness, czy kurs siłowni przygotowują i uprawniają naszych absolwentów do pracy w klubach fitness, czy prowadzenia innych form zajęć rekreacyjnych. Wszystkie legitymacje wystawiane są według wzoru, opieczętowane oraz zarejestrowane w bazie absolwentów Akademii Instruktorów Sportu S4. Na życzenie kursanta do legitymacji załączamy odpis programu kursu w języku polskim i angielskim potwierdzony pieczęcią, który umożliwia póżniejsze potwierdzenie kwalifikacji zawodowych na terenie całej Unii Europejskiej, a co za tym idzie podjęcia legalnej pracy na stanowisku trener fitness, trenes siłowni, lub trener osobisty w innych krajach unijnych. Kursy doszkalające kończymy wydaniem certyfikatu ukończenia kursu. W tym wypadku również na życzenie kursanta do certyfikatu załączamy opieczętowany odpis ukończenia szkolenia fitness, lub szkolenia treningu personalnego w języku polskim i angielskim wraz z jego programem, co pozwala potwierdzić zdobyte kwalifikacje zawodowe na terenie całej Unii Europejskiej. Akademia Instruktorów Sportu S4 znajduje się w rejestrze instytucji szkoleniowych Dzięki wpisowi do Rejestr Instytucji Szkoleniowych mogą się Państwo ubiegać o dofinansowanie szkolenia z urzędu pracy. Nasz numer w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych to : 2.14/00337/2013

Szkolenia prowadzimy w czterech klubach FitnessClub S4

FitnessClub S4
Warszawa, Centrum

ul. Puławska 39
02-508 Warszawa
tel. 22 646 54 35

FitnessClub S4
Warszawa, Wola

ul. Grzybowska 32
00-171 Warszawa
tel. 22 646 54 35

FitnessClub S4
Gdynia

Plac Kaszubski 17
81-350 Gdynia
tel. 22 646 54 35

FitnessClub S4
Warszawa

ul. Racjonalizacji 5
02-673 Warszawa
tel. 22 465 11 11

Przydatne informacje

Informujemy od kilku zmianach ważnych dla obecnych i przyszłych kursantów:
  1. Aby zapisać się na kurs instruktorski w naszej akademii wystarczy mieć skończone 18 lat, nie trzeba również posiadać średniego wykształcenia.
  2. Osoby chcące zapisać się na kurs TRENERA PERSONALNEGO nie muszą ukończyć wcześniej kursu INSTRUKTORA KULTURYSTYKI.
  3. Każda poprawka w naszej akademii jest w pełni darmowa.
  4. Wszyscy kursanci w czasie trwania kursu mogą w pełni nieodpłatnie korzystać ze wszystkich klubów Fitness club s4.
  5. Szkolenia Trening Funkcjonalny, Dietetyka i suplementacja, Dieto-terapia chorób cywilizacyjnych, Budowanie masy mięśniowej w dietach wegański, Mobility&Stretching, Medyczne podejście do Klienta oraz Trening Kondycyjny są otwarte dla wszystkich i nie wymagają ukończenie innych kursów w Akademii S4
MENU