AKTUALNOŚCI

PRZYDATNE INFORMACJE

Informujemy od kilku zmianach ważnych dla obecnych i przyszłych kursantów: Aby zapisać się na kurs instruktorski w naszej akademii wystarczy

Kurs Trenera Personalnego bez żadnych wcześniejszych uprawnień np. Instruktora Kulturystyki!

Akademia Instruktorów Sportu S4 to najlepsza kadra szkoleniowców, indywidualne podejście, najniższe ceny i bardzo wysoka jakość!

Akademia Instruktorów Sportu S4 to nowoczesna szkoła trenerów. Uczymy zarówno klasycznych metod kulturystycznych jak i nowoczesnych form treningu funkcjonalnego i treningu personalnego. Każdy nasz absolwent otrzymuje tytuł – instruktor rekreacji ruchowej i legitymację instruktora rekreacji ruchowej. Prowadzimy kursy instruktora siłowni i trenera osobistego, a także kurs trenera fitness. Każdy nasz kurs instruktorski kończy się egzaminem co daje gwarancję profesjonalizmu naszych absolwentów. Kurs fitness obejmuje podstawy pracy z ludźmi, muzyką oraz wiedzę teoretyczną dotyczącą układania zajęć grupowych. Kurs instruktor siłowni uczy podstaw pracy trenera siłowni oraz układania diet kulturystycznych masowych jak i redukcyjnych. Szkolenie trener personalny daje kompleksową wiedzę na temat treningu kulturystycznego, funkcjonalnego, uczy pracy z ludźmi oraz układania diet specjalnie skrojonych pod klientów trenera osobistego. Wszystkie szkolenia odbywają się w Fitness Club S4 Warszawa. Uprawnienia uzyskane po kursie instruktora rekreacji ruchowej Nasze kursy instruktorskie kończy wydanie legitymacji instruktora rekreacji ruchowej o specjalności instruktor fitness, lub instruktor siłowni. Uprawnienia zawodowe zdobyte tym sposobem są zgodne z USTAWĄ O SPORCIE (Dz. U. Nr 127, poz. 857) oraz ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz.U. Nr 82 z dnia 17 maja 2010 r., poz. 537).
Kurs fitness, czy kurs siłowni przygotowują i uprawniają naszych absolwentów do pracy w klubach fitness, czy prowadzenia innych form zajęć rekreacyjnych. Wszystkie legitymacje wystawiane są według wzoru, opieczętowane oraz zarejestrowane w bazie absolwentów Akademii Instruktorów Sportu S4. Na życzenie kursanta do legitymacji załączamy odpis programu kursu w języku polskim i angielskim potwierdzony pieczęcią, który umożliwia póżniejsze potwierdzenie kwalifikacji zawodowych na terenie całej Unii Europejskiej, a co za tym idzie podjęcia legalnej pracy na stanowisku trener fitness, trenes siłowni, lub trener osobisty w innych krajach unijnych. Kursy doszkalające kończymy wydaniem certyfikatu ukończenia kursu. W tym wypadku również na życzenie kursanta do certyfikatu załączamy opieczętowany odpis ukończenia szkolenia fitness, lub szkolenia treningu personalnego w języku polskim i angielskim wraz z jego programem, co pozwala potwierdzić zdobyte kwalifikacje zawodowe na terenie całej Unii Europejskiej. Akademia Instruktorów Sportu S4 znajduje się w rejestrze instytucji szkoleniowych Dzięki wpisowi do Rejestr Instytucji Szkoleniowych mogą się Państwo ubiegać o dofinansowanie szkolenia z urzędu pracy. Nasz numer w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych to : 2.14/00337/2013

Szkolenia prowadzimy w dwóch klubach Fitness Club S4

Fitness Club S4 - Centrum

ul. Puławska 39
02-508 Warszawa
tel. 22 646 17 32

Fitness Club S4 - Bemowo

ul. Świetlików 3
01-354 Warszawa
tel. 22 665 35 81

MENU